Taith: i Jan Morris

01.10.2016

Mae gen i gyfres o ffotograffau yn rhan o arddangosfa arbenning ym Mhlas Glyn-y-Weddw, sydd yn ymateb i fywyd a gwaith hynod Jan Morris ar achlysur ei phen-blwydd yn 90 oed. Bydd ymlaen o Hydref 15fed - Rhagfyr 24ain 2016.

Mwy o wybodaeth yma