Cipio Eiliadau : Gofodau wedi'u Hadlewyrchu yn BayArt

26.08.2016

Bydd Cipio Eiliadau yn cael ei arddangos yn BayArt, Caerdydd, Medi 10fed - 24ain ynghyd a gwaith gan y penseiri Rhian Thomas, Dow Jones, HASSELL, Victoria Coombs a Wayne Forster, bydd yr arddangosfa yn archwilio ysgogiadau amgylcheddol ac yn cipio eiliadau diflanedig. Cefnogir gan Ganolfan Grefft Rhuthun mewn partneriaeth Chomisiwn Dylunio Cymru a BayArt.

BayArt

Comisiwn Dylunio Cymru

Canolfan Grefft Rhuthun