Gwobr Cymru Greadigol

24.01.2017

Mae'n bleser gennyf gyhoeddi fy mod wedi derbyn Gwobr Cymru Greadigol wedi ei ariannu gan Cyngor Celfyddydau Cymru yn ddiweddar. Mae fy mhrosiect wedi ei rannu yn dri rhan o ymchwil ac archwilio, gan ganolbwyntio ar berthnasedd, pensaerniaeth a dylunio. Mi fydd yn rhoi cyfle i mi edrych ar raddfa a chyfyngiadau hefyd ymchwilo'r posibiliadau o gydweithio ar raddfa fawr.

Dyfarniadau Cymru Greadigol, Cyngor Celfyddydau Cymru