Amgyffred Gwydr

Cyfres o ddelweddau yn cipio ennydau o adlewyrchiadau arsylwyd ar ddarn o wydr calch-soda, a adnabyddir a chyfeirir ato yn gyffredinol fel gwydr ffenestr. Cafodd y gwydr ei osod mewn mannau amrywiol ar hyd strydoedd Abertawe, ar ris llychlyd, arwyneb rhydlyd neu yn erbyn wal afloyw. Maent yn amlygu agweddau o’r lleoliadau, y gofod a’r amglychfyd o'r ddinas mewn golau plygedig. Maent hefyd yn ysgogi chwilfrydedd ac yn cymell y syllwr i ddarganfod, profi a chymharu’r cyfrawydd gyda’r anghyfarwydd.

blog

Llyfr Amgyffred Gwydr