cysgodion golau

Cyfres o ddelweddau sydd yn cyfleu tafluniadau o oleuni a chysgodion. Fe'u tynnwyd o amgylch fy fflat, ar adegau gwahanol ac ar ddiwrnodau gwahanol. Maen't yn cyfarwyddo'r gwyliwr i ddarganfod a phrofi eiliadau a gipwyd, sydd yna yn portreadu datganiadau gweledol ac haniaethol.

Llyfr Cysgodion Golau