Dirgel y Golau

Cyfres o waith gosod oedd Dirgel y Golau mewn gofod atmosfferig tywyll, gwag ac adnabyddir fel Y Staciau, rhan flaenorol o'r Hen Lyfrgell yn Abertawe, chyn hynny yn dy marw. Gwahoddwyd y gynulleidfa i fynd ar daith i ddarganfod 40 o osodiadau cudd unigol a oleuwyd thaflynydd ac LED's. Cafodd y gwaith ei ddatblygu yn dilyn Gwydr, Golau a Gofod, yn seiliedig ar y siâp tŷ, roedd y gwaith hefyd yn archwilio hanes ac amgylchfyd y gofod presennol.